Nibiru

Nibiru to nazwa potężnej, świadomej energii, z której powstał cały wszechświat oraz bogowie. Nibiru zawsze było, jest i będzie, nie ma swojego początku, ani końca i nie da się go zniszczyć, za to ono potrafi dowolnie tworzyć i unicestwiać. Wszystko co istnieje ma w sobie cząstkę Nibiru, która stanowi coś na kształt fundamentu do dalszej budowy, jest to życiodajna energia scalająca resztę danego tworu w całość.

Po tym jak bogowie stworzyli Eden, dwie anielskie królowe oraz Radę Szesnastu zebrali wszystkie swoje myślące dzieła na środku anielskiego wymiaru i podczas zrównania siedmiu księżycy Edenu rzucili najpotężniejsze zaklęcie w historii wszechświata. Zaklęcie to pochwyciło Nibiru i stworzyło dla niej materialne ciało zdolne uwięzić w sobie jej potęgę na wzór rasy aniołów. Tak zostało stworzone pierwsze niemowlę, które bóstwa oddały pod opiekę aniołów nazywając je odtąd siostrą dwóch królowych. Dziecko otrzymało imię Anna co zapisane za pomocą anielskiego alfabetu oznacza: dar od bogów.

Zmaterializowana Nibiru jest jedyną istotą zdolną zabić boga, ponieważ ma ona nieograniczoną władzę nad każdą cząstką swojej energii, dzięki czemu potrafi zniszczyć cząstkę siebie na której fundamencie zostali stworzeni bogowie.