Demonie Pomioty

Demonie pomioty to szkaradne istoty zamieszkujący wymiar zwany Granicą. Powstają one z resztek materii pozostałych po stworzeniu demona, żywią się duszami innych istot. Demonie pomioty stanowią jedyne naturalne zagrożenie dla rasy aniołów, która od początków swojego istnienia musi toczyć z nimi walkę. Granica jest jedynym wymiarem, poza Caelest Portum, połączonym z każdym innym wymiarem we wszechświecie co sprawia, że demonie pomioty za pomocą wyrw (przedarć w granicach wymiarów stanowiących portal między nimi) mogą siać spustoszenie w każdym świecie. Mimo tak wielkich możliwości siania zamętu większość pomiotów dąży do tego by dostać się do strefy, gdzie granica między Edenem, a Granicą jest najcieńsza by stamtąd przedostać się do kraju aniołów i tam żywić się najpotężniejszymi duszami.

Większość z demonich pomiotów jest pozbawiona wzroku, wyczuwają one jedynie energię danej materii, podczas polowania kierują się instynktem i rządzą mordu. Rasę tą bardzo trudno jest podzielić na grupy bardziej szczegółowe niż latające demonie pomioty i te kroczące po ziemi, gdyż rzadko zdarza się spotkać więcej niż kilka osobników o choćby zbliżonym wyglądzie, zachowaniu czy umiejętnościach.